Substancja drażniąca błony śluzowe człowieka
brak zdjęcia

Octan etylu jest jednym z organicznych związków chemicznych. To ciesz bezbarwna, mająca charakterystyczny, przyjemny zapach owoców. Pełni rolę rozpuszczalnika organicznego. Niestety, przez wzgląd na jego...